สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86.6 ทอง 16 1. เด็กชายนนทิวากร  ครองสม
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ปะโกสันตัง
3. เด็กหญิงวัชรี  ขุนพินี